Salten Hund - Atferd og Trening.

Subtitle

Kurs , tjenester og priser.

Mål med kursene og arbeidet med atferdsendring:

Det å skape en fin relasjon mellom hund og menneske er et hovedmål i mitt arbeid med hunder og deres eiere. Et annet er å gi hundeeier en god forståelse for hvordan hundene lærer. Og et tredje - lære hundeeier å være kritisk. Spørre "hvorfor" til alle som kommer med "gode råd" - inklusive meg selv:-). 

 

Atferdskonsultasjon 

Hvis hunden din utvikler atferdsproblemer som du trenger hjelp til å finne ut av eller dersom du har problemer med hunden i hverdagen, kan en atferdskonsultasjon være nyttig. Her vil vi forsøke å finne årsaken til hundens oppførsel/atferd og du vil få råd om hvordan du kan endre hundens atferd og unngå at problemet forverrer seg. 

Pris: 1000,- pr.konsultasjon.

Atferdskonsultasjon med oppfølging.

Atferdskonsultasjon med to avtalte oppfølgingstimer, der du får hjelp med trening for å endre hundens atferd. 

Å avtale oppfølgingstimer på forhånd kan være til stor hjelp for å få gjennomført  treningen som ofte er nødvendig for å få et vellykket resultat.

Pris: 1500,-

Privat time.

Hvis du trenger hjelp med å lære hunden ferdigheter kan en privat time være løsningen. Du og hunden har instruktørens fulle oppmerksomhet, noe som gjør treningen effektiv.

Hvis du trener mot konkurranse og sliter med deler av øvelsene, kan det hjelpe at ukjente øyne ser på problemet og kanskje har en ny tilnærming til løsninger.

Jeg har utdannelse i læringsteori fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås.

Pris: 550,- pr.time. 

Oppfølgingstime/rehabiliteringstrening.

 Dette gjelder hunder med problematferd som har vært på atferdskonsultasjon hos meg og trenger hjelp til praktisk trening etter konsultasjonen.

Mange synes det er vanskelig å trene alene, har problemer med å finne figuranthunder el.l.

Jeg hjelper hundeeier med den praktiske gjennomføringen av det treningsopplegget som vi har satt opp. 

Pris: 350,- pr.time.

Valpekurs.

 For valper fra ca.9 uker - 6mnd. 

Tre kurskvelder à ca.2 timer, kun praktiske øvelser.

Her blir det også lagt opp til mye lek og miljøtrening. Litt om læringsteori - hvordan lærer hundene?.

Innkalling, hilsetrening, gå pent i bånd og andre grunnleggende ferdigheter. 

Pris: 600,-

 

Seks kurskvelder.  Den første er en teorikveld og resten er praktiske øvelser. 

Lek og miljøtrening. Kontakttrening og øvelser som er nyttige i hverdagen, som innkalling, gå pent i bånd o.s.v.

Dette kurset er mer omfattende, og vi har bedre tid til hver øvelse.

Pris: 1200,- 

Kurs i hverdagslydighet.

Dette er et kurs alle hunder kan delta på. 

Seks kurskvelder, hvorav den første er ren teori og de resterende ren praksis. Alternativt som helgekurs med veksling mellom teori og praksis.

Teoridelen tar for seg grunnleggende ting om hunder, litt læringsteori, om bevisst hundehold, myter og aktivisering i hverdagen. 

I den praktiske delen trener vi på kontakt, innkalling, gå pent i bånd, sitt, ligg, stå, bli, søksøvelser m.m 

Pris: 1200,-

Innføring i bruk av klikker.

 Dette er et kurs for deg som ønsker å bruke klikker i treningen, men er litt usikker på hvordan man kommer i 

 gang.

 Tre kurskvelder, bare praktiske øvelser.

 Pris: 500,-