Salten Hund - Atferd og Trening.

Subtitle

Om meg.

Jeg heter Rita Angler og bor på Rognan i Nordland sammen med Ørjan, mannen min. For tiden har jeg tre hunder; Mali whippet, Noomi borzoi og så "lillebror" Mino, som er en Miniature Australian Shepherd.

Som mange andre vokste jeg opp med hund i huset, men det var ikke før jeg fikk Izi at jeg begynte å trene og "gjøre noe" sammen med hunden,- annet enn å gå tur da.

Bildet på forsida er av Izi, en helt spesiell hund for meg.

Å trene med Izi ble starten på en interesse som bare vokser. Læring - hvordan lærer hundene? Atferd - hvorfor gjør de sånn eller slik? Og problematferd - hva er det som "går feil"? 

Tidligere het foretaket izifix, noe som var ironisk ment, men det ble misoppfattet og er derfor endret til Salten Hund - Atferd og Trening. Det er sjelden noen "easy fix" i hundetrening. Det kreves som oftest tålmodighet, innsikt og hardt arbeid. Men gleden man føler når "alt klaffer" og man når sine mål er ubetalelig, det må oppleves!

Treningsmetodene jeg bruker er individuelt tilpasset hver hund ut fra forutsetninger som rase, kjønn, tidligere erfaringer o.s.v. og er basert på læringsteorien og de såkalte klikkertreningsprinsippene. Teorien bak metoden er meget godt dokumentert og all erfaring viser at dette er en effektiv måte å trene hund på.

Jeg liker å se gleden hos hunden når jeg inviterer til trening og ved å bruke disse positive metodene får vi hunder som liker å trene - det blir et av dagens høydepunkter:-).Kurs / cv.
2019. Woof! 2019. Fire dagers konferanse ved universitetet i Manchester med fantastiske forelesere, blant andre Dr. Julie Vargas, T.V.(Joe) Lyang,(phd), Lore Haug, Kay Laurence, Chiraq Patel, Emelie Johnson Vegh og Eva Bertilsson.

2018. Nosey Barker Dog Training. 3 Day Instructor Course with Chiraq Patel. 

2017. Clicker Expo. Danmark.

2017. Webinar. Medical Reasons for Behavioral Changes - Part 1.  Prof. Dr. Goncalo Da Graca Pereira.

2017. Webinar.  Leash Aggression.  Kathy Sdao.

2016.  Webinar. Living & Learning with Animals: A Super Short Course in the Science & Practice of Behavior Change - Part 2.  Dr Susan G. Friedman, PH D. 

2016. Webinar. What's Going On With Adolescent Dogs?  Claudia Estanislau.

2016. Clicker Expo. Danmark.

2016. Webinar.  Do you really know dogs? Recent research results in dog science.  Dr.Daniela Zurr.

2015. Webinar.  Hormones, Diseases and Behavior Problems in Dogs. Dr. Daniela Zurr.

2015.   Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr. Fagdagene 2015. Forelesninger med Daniel Mills. University of Lincoln. Bl.a. "Hva er problematferd og hvorfor er det viktig å ha en vitenskapelig tilnærming til denne type atferd?", "Atferdsproblemer, hva skjer i kroppen? En neuro-biologisk tilnærming" og "Følelsene og motivasjonene bak problematferd, og hvordan vurdere differensialdiagnoser". Forelesning av Torunn Sørby om "Hestens Feromoner".

2014.  Norsk Kennel Klub. Atferd 2014 - født sånn eller blitt sånn? Forelesninger: Frode Lingaas - "Normal og uønsket atferd hos hund - bare miljø eller også arv?", Anne McBride - "The human-dog relationship: an introduction", "Human emotion and dog aggression", "Changing views, changing behaviour" og "Thoughts of preparing puppies fpr people". Tobias Gustavsson - "Vargen och hunden-sanningar och myter", "Att testa hundars mentalitet", "Den viktiga leken" og "Stress och aktivitetsnivåer". Kristin H. Aukrust - "Atferd-analyse og tolkning. Mitt problem eller ditt?". Petter Svensen - "Testing av hunder til bruk i politiet".

2014.  Webinar. "Intro to BAT 2.0 for Reactivity".  Grisha Stewart.

2014.  Webinar. "Aggressive Behaviour in Dogs: Understanding, Managing and Modifying".  Chirag Patel.

2013.   Hund i fokus. Seminar med Dr. Sophia Yin. Recognizing the Body Language of Fear and Imminent Aggression. From Angle to Devil Dog and Back. Low Stress Handling.

2013.   Webinar. "What A Cue Can Do - and What  it Can't".  Kathy Sdao.

2013.  Universitetet for miljø- og biovitenskap.  Atferdsproblemer hos hund og katt - kliniske kasus. (5 studiepoeng).

2013.  Webinar. "Stress og velferd hos hund." Gry Løberg.

2012.  Norges veterinærhøgskole.  Nevropsykologi og psykofarmakologi. (5 studiepoeng).

2012.  Webinar. "Growing Up Canine - Dog Social & Psychological Development".  Gail Fisher.

2012.  Universitetet for miljø- og biovitenskap. Atferdskonsultasjon. - Observasjon, kartlegging og veiledning. (5 studiepoeng).

2012.  Universitetet for miljø- og biovitenskap. Dyrevelferd og lovgiving.                        (5 studiepoeng).

2012.  Webinar. "Kastrering av hund." Gry Løberg.

2011.  Salten Hund. Seminar om problematferd hos hund med Maj-Britt Iden.

2011.  Universitetet for mijø- og biovitenskap.  Etologi og Antrozoologi.                              (5 studiepoeng).

2011.  Universitetet for miljø- og biovitenskap. Læringsteori, teoretisk og anvendt.   (5 studiepoeng).

2010.  Webinar med Susan Garrett. Puppy Training.

2009.  Manimal.  Separasjonsangst og oppmerksomhetssøkende atferd. Miniseminar i Bodø.

2009.  Manimal.  Aggresjon mellom hunder.  Miniseminar i Bodø.

2008.  Manimal.  Atferdsproblemer hos hund. Miniseminar i Bodø.

2008.  Manimal.  Rehabiliteringstrenerkurs.  Generelt om atferdsproblemer, bl.a. typer, omfang og typiske kjennetegn. Aggresjon. Frykt, angst og fobier. Generelt om læringsteori, bl.a. klassisk og operant betinging. Straff og belønning. Prognoser på ulike atferdsproblemer.

2007/2008.  Høgskolen i Nord-Trøndelag.  Innføring i Hundefag.  (15 studiepoeng). Atferd. Læringsteori. Avl, oppdrett og helse. Ernæring. Velferd. Hund og samfunn. Jus. Etikk.

2006.  Østlies Hundesenter.  Kurs med Barbro Børjesson.  Mentalkunnskap. Egenskaper. Anlegg og atferd.

2005.  Canis v/ Håkon Groven. Klikkerkurs. Målsetting. Timing. Kriterier og forsterning. Grunnferdigheter. Kjeding. Baklengskjeding.

2004.  Norsk Kennel Klub.  Hund & Atferd i et nytt århundre.  Etologi. Læringsteori. Observasjon og atferdsanalyse. Kommunikasjon. Problematferd. Dominans og lederskap. Etikk og valg av treningsmetoder. Instruktørens rolle.

2004.  Norsk Brukshundsports Forbund. Ukeskurs i Junkerdalen.

2002.  Fuglehundklubbenes Forbund. Instruktør, fase 1.

2002.  Norsk Kennel Klub. Autorisert Ringsekretær.

2001.  Norsk Kennel Klub.  Trinn 1, Instruktør.

2001.  Norsk Kennel Klub.  Kurs i Kynologi.  Bakgrunn for det kynologiske arbeid. Anatomi og bevegelser. Genetikk. Beskrivelse av hund.

2000.  Norsk Kennel Klub.  Hund og Helse mot 2000. Kurs 3. Fôring, akutthjelp og forebyggende helsearbeid.

1999.  NKS.  Stell av smådyr.  Grunnleggende om pleie av hund, katt, gnager og        burfugl.

1998.  Norsk Kennel Klub.  Hund og Helse mot 2000. Kurs 2. Oppdrett.